May 20, 2021

ภาพวาดสีสดใสรวมไว้ซึ่งแนวคิดสื่อถึงความแตกต่างหลากหลาย ท่ามกลางความวุ่นวายในเมือง ผลงานล่าสุดของ ป่าน @Juliebakerandsummer

ผลงานที่แสดงถึงความหลากหลายและความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) ในมุมมองของป่าน ศิลปินผู้ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านงานศิลปะอันมีเอกลักษณ์ในแบบของตัวเอง หรือที่รู้จักกันดีในนาม Julie Baker and Summer

ในภาพป่านเลือกที่จะเล่า สื่อให้เห็นความเป็นมนุษย์มากที่สุด ไม่จำกัดว่าเป็นหญิง หรือชาย ป่านเพิ่ม Element ดอกไม้ กับมนุษย์ผีเสื้อเข้าไป เป็นตัวแทนของธรรมชาติ เพราะโดยธรรมชาติแล้วมนุษย์เกิดมาย่อมมีความหลากหลาย การกำหนดว่าเพศต้องมีแค่ชายจริงหญิงแท้ เป็นสิ่งที่สังคมสร้างขึ้นมาภายหลัง

ท่าทาง หรือ Posture ของมนุษย์นั้นในภาพ ป่านตั้งใจให้มันดูสบายๆ สื่อถึง Comfort zone ซึ่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ได้รับจากสังคมรอบข้าง ทำให้คนๆ นั้น รู้สึกอิสระที่จะแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองและที่คุณป่านได้คุยกับคุณเขื่อนในเรื่องนี้ก็มีความเห็นที่ตรงกันว่าความลื่นไหล เพศ และศิลปะมีความคล้ายกัน คือมีความลื่นไหล สามารถตีความได้หลากหลาย และแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ซึ่งสำหรับเธอมันคือเรื่องที่ดี

“ความลื่นไหลทางเพศ ความลื่นไหลทางศิลปะ มันมีอะไรที่คล้ายกันอยู่ เพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องไปจำกัดกรอบว่ามันคืออะไร

ศิลปะมันคืออิสระ Art Fluidity มันเป็นอะไรก็ได้ ศิลปะมันก็มีชีวิตของมัน” – ป่าน

“เขื่อนอยากให้ทุกคนคิดว่ามันไม่มีข้อกำหนดของเรื่องศิลปะ เสื้อผ้า เพศ ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีคำจำกัดความว่ามันต้องเป็นยังไง มันคืออิสระในความลื่นไหล ในการที่เราเลือกว่าจะเป็นอะไรก็ได้ ผลงานชิ้นนี้ก็เหมือนกัน” – เขื่อน

ป่านและเขื่อนในฐานะที่เหมือนตัวแทนเรื่องของความหลากหลายทางเพศ พวกเขาเลือกใช้รูปของมนุษย์คนนึงที่นอนอย่างมีความสุขโดยไม่ได้กำหนดเพศว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย และธรรมชาติไม่ได้บอกให้เราต้องเป็นหรือต้องทำอะไรตามข้อจำกัดทางเพศที่สังคมกำหนด ดังนั้นผลงานชิ้นนี้ต้องการสื่อถึงความรู้สึกสบายใจเมื่อเราสามารถเป็นใครก็ได้ที่เราอยากเป็น โดยไม่ต้องสนใจว่าสังคมอยากให้เราเป็นแบบไหน เราสามารถเลือกว่าเราจะเป็นอะไรก็ได้

พวกเขาทั้งสองคนรู้สึกว่าความลื่นไหลทางเพศและความลื่นไหลทางงานศิลปะนั้นเป็นความคล้ายคลึงกัน ความลื่นไหลนี้ทำให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและเป็นตัวเองได้อย่างอิสระ เขื่อนเชื่อว่ามันไม่มีข้อกำหนดในเรื่องศิลปะหรือเพศ ไม่ได้มีคำจำกัดความว่ามันต้องเป็นแบบไหน “มันคืออิสระในความลื่นไหล ในการเลือกว่าจะเป็นอะไรก็ได้ ผลงานชิ้นนี้ก็เหมือนกัน” ภาพจิตรกรรมฝาผนังนี้แสดงให้เห็นถึงพลังในการเลือกอย่างอิสระและการแสดงออกถึงความเป็นตัวเอง

ผลงานชิ้นนี้ใช้สีธรรมชาติที่เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ประมาณ 25 ต้น สีหลักที่ใช้เป็นพื้นหลังทั้งหมดคือ สีช่วยดูดซับมลพิษ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Converse ให้ความสำคัญ และต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

สามารถชมผลงานนี้ได้ที่กำแพงตรงข้าม Gump อารีย์ : https://bit.ly/2Qwj7pP

ดาวน์โหลด APP Artiivive  รับ AR ผลงานภาพแอนนิเมชั่นเคลื่อนไหว จาก Juliebakerandsummer เมื่อนำภาพฉายที่กำแพงผลงาน #ConverseCityForests

#ConverseAllStars