เต้ @montemith Street Artist สมาชิกกลุ่ม Converse All Stars

ผู้มีผลงานอันมีสไตล์โด่ดเด่นเฉพาะตัว ทุกชิ้นเปี่ยมไปด้วยพลังงานและการสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานล้วนมาจากชุมชน สังคม และผู้คนที่ได้พบเจอ

"การทำ Street Art ในชุมชนต่างจังหวัด เหมือนเราเอาศิลปะเข้าไปให้คนในต่างจังหวัดได้ดู ได้เห็นว่ามันมีอะไรแบบนี้อยู่ รู้สึกว่าเราทำให้เด็กที่นู่นเกิดประกายบางอย่างขึ้นมา สิ่งที่อยากทำต่อในอนาคตเป็นเรื่องของการผสมผสานวัฒนธรรม เพิ่มความหลากหลายให้ชุมชนผ่านผลงานของเรา”

#ConverseAllStars

2021.10.08_converse3084-min
2021.10.08_converse3623-min
2021.10.08_converse3635-min
converse_fa21_cx_cta_organic-templates_cards_1x1_Endframe-min
converse_fa21_cx_cta_organic-templates_cards_1x1_tae_Knee_Down-min
converse_fa21_cx_cta_organic-templates_cards_1x1_tae_Portrait-min