นาริ @tongnari สมาชิกกลุ่ม Converse All Stars

ดีไซน์เนอร์ สไตลิสต์ และเจ้าของแบรนด์เสื้อผ้าแนว Eco-fashion

"นาริชอบนำเสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วมาออกแบบใหม่ และหวังว่าจะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้คนหันมามองสิ่งรอบตัวและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด”

#ConverseAllStars

2021.10.08_converse2857
2021.10.08_converse3297
2021.10.08_converse4042
converse_run-star-motion_Nari_1x1_Knee_Down
converse_run-star-motion_Nari_1x1_Endframe
converse_run-star-motion_Nari_1x1_Lifestyle
converse_run-star-motion_Nari_1x1_Quote_TH
converse_run-star-motion_Nari_4x5_Nari_Brand