banner_crater2

All Star Crater Knit

All Star Crater Knit

คอลเลกชัน Converse Renew เพิ่ม Chuck Taylor All Star Crater Crater Knit เข้ามาไว้ด้วย นำรุ่นคลาสสิกตลอดกาลเข้าใกล้อนาคตที่ไร้ขยะ

คอลเลกชัน Converse Renew เพิ่ม Chuck Taylor All Star Crater Crater Knit เข้ามาไว้ด้วย นำรุ่นคลาสสิกตลอดกาลเข้าใกล้อนาคตที่ไร้ขยะ

renew_crater2

100% แถบดึงทำจากผ้าถักรีไซเคิล เพื่อการสวมใส่ที่สะดวกและง่ายดาย

100% แถบดึงทำจากผ้าถักรีไซเคิล เพื่อการสวมใส่ที่สะดวกและง่ายดาย

ทำจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 35%

ทำจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 35%

renew_crater3
banner-chuck

Chuck 70 Knit

Chuck 70 Knit

Chuck 70 Knit ในคอลเลกชั่น Renew ผ้ายืดพรีเมี่ยมมากขึ้น ระบายอากาศได้ดี สวมใส่ง่าย
เติมความสบายเข้ากับความคลาสิกตลอดกาลของรองเท้ารุ่นนี้
ออกแบบเพื่อใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 25% เพื่อให้เข้าใกล้อนาคตที่ปราศจากขยะมูลฝอยมากขึ้น

Chuck 70 Knit ในคอลเลกชั่น Renew ผ้ายืดพรีเมี่ยมมากขึ้น ระบายอากาศได้ดี สวมใส่ง่าย เติมความสบายเข้ากับความคลาสิกตลอดกาลของรองเท้ารุ่นนี้ ออกแบบเพื่อใช้ทรัพยากรให้น้อยลง ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลอย่างน้อย 25% เพื่อให้เข้าใกล้อนาคตที่ปราศจากขยะมูลฝอยมากขึ้น

chuck2

อัปเปอร์ทำจากผ้ายืดและระบายอากาศได้ดี ตัดเย็บจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลประมาณ 85%

อัปเปอร์ทำจากผ้ายืดและระบายอากาศได้ดี ตัดเย็บจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิลประมาณ 85%

พื้นรองเท้ายางชั้นกลางและชั้นนอกทำจากเศษยางรีไซเคิลประมาณ 12% จากกระบวนการผลิตรองเท้า

พื้นรองเท้ายางชั้นกลางและชั้นนอกทำจากเศษยางรีไซเคิลประมาณ 12% จา กระบวนการผลิตรองเท้า

chuck3
Back to Top