“ทุกคนล้วนมีปัญหาหรือภาระที่ต้องแบกรับและตะเกียกตะกายให้ผ่านพ้นไป นั่นทำให้ในบางห้วงตอนหรือบางสถานการณ์ เราไม่อาจปฏิบัติต่อคนรอบตัวในแบบที่ดีที่สุด เราเชื่อเหลือเกินว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอดทนแม้แต่กับบุคคลที่เรารัก ในทำนองเดียวกับที่บางครั้งเราเองก็ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะอดทนกับเรา เข้าอกเข้าใจ ยอมรับในนิสัยและเศษเสี้ยวบางอย่างในตัวเราที่อาจจะไม่น่าชื่นชมหรือสมบูรณ์แบบนัก”

“ทุกคนล้วนมีปัญหาหรือภาระที่ต้องแบกรับและตะเกียกตะกายให้ผ่านพ้นไป นั่นทำให้ในบางห้วงตอนหรือบางสถานการณ์ เราไม่อาจปฏิบัติต่อคนรอบตัวในแบบที่ดีที่สุด เราเชื่อเหลือเกินว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอดทนแม้แต่กับบุคคลที่เรารัก ในทำนองเดียวกับที่บางครั้งเราเองก็ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะอดทนกับเรา เข้าอกเข้าใจ ยอมรับในนิสัยและเศษเสี้ยวบางอย่างในตัวเราที่อาจจะไม่น่าชื่นชมหรือสมบูรณ์แบบนัก”

“ทุกคนล้วนมีปัญหาหรือภาระที่ต้องแบกรับและตะเกียกตะกายให้ผ่านพ้นไป นั่นทำให้ในบางห้วงตอนหรือบางสถานการณ์ เราไม่อาจปฏิบัติต่อคนรอบตัวในแบบที่ดีที่สุด เราเชื่อเหลือเกินว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอดทนแม้แต่กับบุคคลที่เรารัก ในทำนองเดียวกับที่บางครั้งเราเองก็ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะอดทนกับเรา เข้าอกเข้าใจ ยอมรับในนิสัยและเศษเสี้ยวบางอย่างในตัวเราที่อาจจะไม่น่าชื่นชมหรือสมบูรณ์แบบนัก”

“ทุกคนล้วนมีปัญหาหรือภาระที่ต้องแบกรับและตะเกียกตะกายให้ผ่านพ้นไป นั่นทำให้ในบางห้วงตอนหรือบางสถานการณ์ เราไม่อาจปฏิบัติต่อคนรอบตัวในแบบที่ดีที่สุด เราเชื่อเหลือเกินว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอดทนแม้แต่กับบุคคลที่เรารัก ในทำนองเดียวกับที่บางครั้งเราเองก็ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะอดทนกับเรา เข้าอกเข้าใจ ยอมรับในนิสัยและเศษเสี้ยวบางอย่างในตัวเราที่อาจจะไม่น่าชื่นชมหรือสมบูรณ์แบบนัก”

“ทุกคนล้วนมีปัญหาหรือภาระที่ต้องแบกรับและตะเกียกตะกายให้ผ่านพ้นไป นั่นทำให้ในบางห้วงตอนหรือบางสถานการณ์ เราไม่อาจปฏิบัติต่อคนรอบตัวในแบบที่ดีที่สุด เราเชื่อเหลือเกินว่าบางครั้งเราก็จำเป็นต้องอดทนแม้แต่กับบุคคลที่เรารัก ในทำนองเดียวกับที่บางครั้งเราเองก็ต้องการใครสักคนที่พร้อมจะอดทนกับเรา เข้าอกเข้าใจ ยอมรับในนิสัยและเศษเสี้ยวบางอย่างในตัวเราที่อาจจะไม่น่าชื่นชมหรือสมบูรณ์แบบนัก”

PP_Pic-09

Bear with me

Sculpture edition of 10 (h 30 cm.)

Resin

AVAILABLE

 

PP_Pic-07_RS

Wicked or popular

70 x 90 cm. 

Acrylic on wood

AVAILABLE

 

PP_Pic-02

Bear with me

70 x 90 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

 

PP_Pic-05

Unbearable

70 x 90 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

 

PP_Pic-04

You deserve a bear hug

70 x 90 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

 

PP_Pic-03

Tolerate each other but barely

80 x 80 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

PP_Pic-06

Impurrfect

50 x 50 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

PP_Pic-11

Beesy

50 x 50 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

PP_Pic-12

Cannot moove on

50 x 50 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

PP_Pic-13

Crabby

50 x 50 cm. 

Acrylic on canvas

AVAILABLE

PP_Pic-01

Bear with me

100 x 120 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

PP_Pic-08_RS

One short day

90 x 70 cm. 

Acrylic on wood

SOLD

PP_Pic-14

Build this with my bear hand

90 x 70 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD

PP_Pic-10

Let me be your bearier

70 x 90 cm. 

Acrylic on canvas

SOLD